Euromelanom day, Maligný melanóm.


Europský deň melanómu je projekt organizovaný skupinou európskych dermatológov. Je to deň v roku, ktorý sa venuje prevencii najzhubnejšieho kožného nádoru melanómu.

Cieľom tejto akcie, ktorá prvýkrát prebehla v Európe v roku 2000, je zvýšiť informovanosť občanov o možnom nebezpečenstve materských znamienok a slnečného žiarenia.
Tento rok bude Euromelanom day na Slovenksu dňa 7.5. 2007.
V tento deň si aj v našej kožnej ambulancii môžete dať bezplatne vyšetriť Vaše pigmentové znamienka.

Maligný melanóm.
Maligný melanóm je nádor z pigmetnových buniek. Na tele sa môže vysktytnúť kdekoľvek, najčastejšie na plochách ,ktoré sa vystavujú slnečnému žiareniu nárazovo.
Biologicky sa jedná o dosť nebezpečný typ nádoru, ktorý je shopný pomerne často metastázovať.

Aké sú príznaky zhubného melanómu na koži?
- Varovným signálom je zmena veľkosti, farby, tvaru vyvýšenia, svrbenia, mokvania a svrbenia pigmentových znamienok. Všetky zmeny treba považovať za signál, kedy by sme mali pigmetnové znamienko konzultovať s kožným lekárom.
U melanómu platí pravidlo, že včasný záchyt znamená lepšiu prognózu.

Je rozhodujúci vek pri vzniku melnómu?
- Na veku nezáleží, iba na tom akú má pacient genetickú výbavu a koľko slnečného žiarenia absolvoval počas svojho života. Hlavne je nebezpečné prudké spálenie kože, prípadne poranenie znamienka.

Ako sa nádory kože liečia?
- Maligné nádory kože sa liečia na špecializovaných pracoviskách, kde melanómová komisia rozhodne o postupe. Hlavný cieľ liečby je kompletné odstránenie nádoru. Melanóm sa môže šíriť predovšetkým lymfatickou cestou do lymfatických uzlín. Pri postihnutí uzliny je potrebné kompletné odstránenie uzliny.
Pre včasnú diagnózu bola vyvinutá metóda biopsie sentinelovej uzliny.
Pacienti sú dlhodobo sledovaní a podľa stavu sa im podáva ďalšia liečba v tabletách, injekciach, infúziach. Niekedy sa aplikuje aj ožarovanie.

Maligný melanóm je veľmi zhubný nádor.
Vzhľadom k svojej lokalite na koži, ho môžeme ľahko zachytiť.
Snažme sa byť vnímaví ku všetkým naším znamienkam, hlavne k tým ktoré mienia svoju farbu, okraje, povrch, svrbia alebo krvácajú.

Aktuálne - archív článkov:

Frakčná mikroihličková rádiofrekvencia
Dracula terapia
Čo je rollerová mezoterapia
Ako na kurie oko
Herpes simplex
Kožné choroby vyvolané mikroskopickými hubami.
BIOpeel Red
Akné.
Psoriáza
Starostlivosť o pleť po lete
Euromelanom day, Maligný melanóm.
Ako na vrásky
Starostlivosť o pleť v zimnom období.
Celulitída
Fotodermatózy
Predstavenie