Digitálna dermatoskopia

Na naše pracovisko sme pre Vás - našich pacientov od januára 2010 zakúpili prístroj "Digitálny dermatoskop" najnovšej generácie.

Slúži pre rýchle a spoľahlivé vyšetrenie pigmetových znamienok.

    Aké sú výhody tohto vyšetrenia?

  1. Rýchla "on line" analýza obrazu pigmentového znamienka špeciálnou videokamerou.

  2. Táto špeciálna kamera určená pre lekárske účely dokáže zväčšiť znamienko na 60-násobok skutočnej veľkosti.

  3. Hlavnou prednosťou popri erudovanom lekárovi, ktorý s týmto prístrojom pracuje  je špeciálny softwér, ktorý posudzuje Vaše znamienko a porovnáva ho s databázou najlepších dermatolgických praovísk (s 24 000 inými nálezmi podľa ABCDE kritérii).

  4. Archivácia snímkov vyšetrovaných znamienok a tým možnosť porovnania vývojových zmien v presne určených časových odstupoch.

  5. Obrazy z vyšetrení je možné vytlačiť pre klinickú archiváciu, alebo elektronicky preposieľať k ďalším odborným vyšetreniam k posúdeniu.


Pri takto analyzovaných znamienkach (névach či podozrivých zmenách na koži) lekár presnejšie určí, čo ďalej s pigmentovým znamienkom - či ho ponechať alebo odstrániť.