Fotorejuvenácia


pred ošetrením

výsledok 1 mesiac po 1 ošetrení

pred ošetrením

výsledok 1 mesiac po 1 ošetrení

pred ošetrením

výsledok po 1 ošetrení

pred ošetrením

výsledok po 1 ošetrení

pred ošetrením

výsledok po 2-násobnom ošetrení